Skip to main content

TB 331/MCG-TCKT mời các Quý đơn vị đối tác và khách hàng đến làm việc xử lý công nợ tồn đọng

vanphong@mecojsc.vn Để đảm bảo quyền lợi của mình, Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG rất mong quý vị liên hệ và làm việc. Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT, BKS, BĐH (Để b/c); - Lưu: VT. TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc Hưng">

Kính gửi: Các Quý đơn vị đối tác và khách hàng.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 23/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG,

Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG (MCG E&R) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn Quý đơn vị đối tác, khách hàng đã hợp tác với Công ty trong thời gian qua.

Thực hiện chủ trương và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG về việc xử lý dứt điểm các công nợ tồn đọng, Công ty trân trọng kính mời các Quý đơn vị đối tác, doanh nghiệp và cá nhân có các công nợ liên quan với Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG đến trụ sở Công ty làm việc để xử lý công nợ và các vấn đề liên quan trước thời điểm ngày 31/12/2021. Khi đến làm việc đề nghị Quý vị mang theo các hồ sơ và tài liệu liên quan.

Sau ngày 30/01/2022, nếu các Quý đơn vị đối tác, khách hàng không đến làm việc, Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG sẽ thực hiện xử lý các khoản công nợ trên theo quy định hiện hành.

Quý đơn vị có thể liên hệ làm việc với Công ty theo một trong các hình thức sau:
1. Đến làm việc trực tiếp tại:
- Văn phòng Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG - Trụ sở: Tầng 7, tòa Office Tower, Meco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
2. Liên hệ: Bà Phạm Thị Chinh Lương - Số điện thoại: 0243.869.3434
3. Email: vanphong@mecojsc.vn

Để đảm bảo quyền lợi của mình, Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG rất mong quý vị liên hệ và làm việc.
Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hưng

Nội dung chi tiết: Xem tại đây