Skip to main content

Công trình thủy điện Đắk R’tih

Công trình thủy điện Đắk R’tih nằm trên các bậc thang quy hoạch thủy điện của hệ thống sông Đồng Nai. Công trình được bố trí thành hai tuyến chính: tuyến bậc trên là nhà máy công suất 82 MW, tuyến bậc dưới là nhà máy công suất 62 MW. Nhà máy thủy điện hoàn thành vào năm 2010 sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia bình quân mỗi năm 6144,1 triệu KW và góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên phát triển.


Chủ đầu tư:
Tổng công ty Xây dựng số 1.
Địa điểm xây dựng: Huyện Đắk Lấp – Đắk Nông.
Giá trị theo hợp đồng: 219,888 tỷ đồng.
Khối lượng MECO thực hiện: Thi công đập phụ số 1, đập phụ số 2 và kênh nối 2 tại bậc trên của DA nhà máy thủy điện Đắk R’tih.
Tiến độ: 2007 – 2011

Một số hình ảnh dự án:

Công trình thủy điện Đắk R’tih
Công trình thủy điện Đắk R’tih
Công trình thủy điện Đắk R’tih
Công trình thủy điện Đắk R’tih