Skip to main content

Dự án Thuỷ điện Văn Chấn

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thuỷ điện Văn Chấn; trong đó Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam góp 60% trên tổng số vốn điều lệ, tương đương 375 tỷ đồng.

2. Địa điểm xây dựng: Suối Ngòi Thia - thuộc Xã Suối Quyền và Xã An Lương - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái
3. Quy mô và các thông số chính:
- Cấp công trình: Cấp II

- Diện tích mặt hồ :  1220 Km2
- Dung tích hồ chứa :

5,09x106m3   
- Cao trình đỉnh đập: 236,2m
- Chiều cao đập thiết kế: 46,2m
- Chiều dài theo đỉnh: 111,8m
- Chiều rộng đỉnh đập: 8m
- Công suất lắp máy: 57MW
- Số tổ máy: 3 tổ máy
- Sản lượng điện hàng năm: 245,92x106Kwh        
4. Tiến độ thực hiện:
- Tiến độ thi công: Quý IV/ 2007 –  Quý II/ 2012
5. Các chỉ tiêu tài chính:
- Tổng mức đầu tư: 1.715 tỷ đồng
Trong đó:
+ Chi phí xây dựng: 999,11 tỷ đồng
+ Chi phí thiết bị: 350,3 tỷ đồng
+ Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 25 tỷ đồng
+ Chi phí quản lý dự án: 118,18 tỷ đồng
+ Chi phí lãi vay: 128,26 tỷ đồng
+ Chi phí dự phòng: 117,61 tỷ đồng
- Giá bán điện dự kiến: 4,7 US cent/KWh
- NPV: 134,64 tỷ đồng
- FIRR: 12,19 %
- B/C: 1,11
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, tự huy động và vay ngân hàng thương mại trong nước
7. Hình thức quản lý Dự án: Công ty Cổ phần thuỷ điện Văn Chấn quản lý và vận hành.

Một số hình ảnh tại công trình