Skip to main content

Thành tựu đạt được

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
Công ty Cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất ngày 21/4/2011: "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc."
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
Công ty Cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam được tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng nhì ngày 28/02/2008: "Đã có thành tích xuất sắc trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc."
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
Xưởng Cơ khí 250A Bạch Mai tiền thân của Công ty Cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba ngày 27/6/1962: "Đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1962."