Skip to main content

Công trình thủy điện Bình Điền

Công trình thủy điện Bình Điền được xây dựng trên sông Hữu Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhằm khai thác nguồn năng lượng cung cấp từ trữ lượng thủy năng để phục vụ cho nguồn điện năng trong sản xuất và sinh hoạt.