Skip to main content

Công trình thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện văn bản số 2287/TTg – KTN ngày 12/12/2010 của thủ tướng chính phủ về việc chỉ đình thầu thi công đập chính Sông Cái và đập phụ 1 – Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận