Skip to main content

Công trình hồ chứa nước bản Mòng, tỉnh Sơn La

Ngày 27/12/2010, tại văn phòng ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thi công giao thầu cho công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thực hiện xây lắp hạng mục công trình: Thi công đập tràn, dẫn dòng thi công; mặt bằng và đường thi công, đường quản lý và đường ống thép - Dự án hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La