Skip to main content

Xây lắp công trình Thủy lợi - Thủy điện

Công trình thuỷ điện Sông Tranh 2 được xây dựng trên sông Tranh thuộc bậc thang hệ thống sông Vũ Gia - Thu Bồn. Công trình hoàn thành sẽ tham gia việc cắt giảm lũ và bổ xung nguồn trữ nước cho hạ lưu...
Công trình thủy điện Đắk R’tih nằm trên các bậc thang quy hoạch thủy điện của hệ thống sông Đồng Nai. Công trình được bố trí thành hai tuyến chính: tuyến bậc trên là nhà máy công suất 82 MW, tuyến...
Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 thuộc hệ thống bậc thang các nhà máy thủy điện trên sông Đồng Nai. Nhà máy đặt tại xả Quảng Khê huyện Đắc Glong tỉnh Đắc Nông, công suất 180 MW, tổng vốn đầu tư 5.100 tỷ...
ông trình thủy điện An Khê – Ka Nak là bậc thang trên cùng của hồ sơ khai thác bậc thang thủy điện trên sông Ba – con sông lớn nhất ở miền trung. Nhà máy thủy điện được thiết kế với tổng công suất...