Skip to main content

MCG CBTT QĐ 74630/QĐ-CT-QLN và TB 74631/TB-CT-QLN của Cục thuế TP. Hà Nội

 
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCK: MCG) công bố thông tin:

1. QĐ 74630/QĐ-CT-QLN ngày 12/8/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc: Áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn để thi hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp

2. TB 74631/TB-CT-QLN ngày 12/8/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc: Ngừng sử dụng hóa đơn do chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Nội dung chi tiết: Xem tại đây