Skip to main content

TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 
KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG!

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG. CỤ THỂ NHƯ SAU:
1. NGÀY ĐKCC: 07/9/2021
2. LÝ DO, MỤC ĐỊCH: LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
3. NỘI DUNG:
- TỶ LỆ THỰC HIỆN: 01 CỔ PHIẾU - 01 QUYỀN BIỂU QUYẾT
- NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN: ĐỔI TÊN CÔNG TY

NỘI DUNG CHI TIẾT: XEM TẠI ĐÂY