Skip to main content

Công bố CV 382/CV-ĐKKD ngày 21/4/2020 Sở KHĐT gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020-MCG

Kính gửi Quý cổ đông!

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Mã CK: MCG) đã gửi công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

Ngày 23/4/2020, MCG đã nhận được công văn số 382/CV-ĐKKD ngày 21/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội chấp thuận việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của MCG vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020.

MCG xin thông báo để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng!

Nội dung chi tiết:
1. Công văn 382/CV-ĐKKD ngày 21/4/2020 của Sở KHĐT TP. Hà Nội: xem tại đây 
2. Công văn 82/CBTT-MECO và NQ 04/2020/NQ-HĐQT của MCG: xem tại đây