Skip to main content

MCG thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của MECO thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Ngày 25/06/2014, Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã ký Hợp đồng số 77/2014/HĐKT-CPA HANOI với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt NamCông ty cổ phần Thủy điện An Pha.

Trân trọng!