Skip to main content

Thông báo tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất - Meco Complex

 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo chương trình tổ chức Hội nghị nhà Chung cư lần thứ nhất - Meco Complex như sau:

1. Thời gian tổ chức:   14h00'  Chủ nhật, ngày 28/12/2014.

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới Thủy Nguyễn - Tầng 1 tòa nhà HH1 - Meco Complex

3. Nội dung chương trình hội nghị:
- Bầu Ban quản trị
- Thông qua quy chế hoạt động của Ban quản trị
- Thông qua nội quy quản lý sử dụng khu tổ hợp Meco Complex
- Lựa chọn doanh nghiệp quản lý vận hành theo hình thức đấu thầu

4. Thành phần tham dự:
- Cư dân là chủ sở hữu căn hộ trong tổ hợp Meco Complex
- Đai diện Chủ đầu tư
- Đại diện chính quyền địa phương
- Các cơ quan hữu quan có liên quan

          Để Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất - Meco Complex được tổ chức thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cư dân tham dự đầy đủ, đúng giờ.

          Trân trọng cảm ơn!

                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                            Nguyễn Ngọc Bình