Skip to main content

Tin Công trình hồ chứa nước bản Mòng, tỉnh Sơn La

Ngày 27/12/2010, tại văn phòng ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thi công giao thầu cho công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thực hiện xây lắp hạng mục công trình: Thi công đập tràn, dẫn dòng thi công; mặt bằng và đường thi công, đường quản lý và đường ống thép - Dự án hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La

Dự án hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La là một dự án trọng điểm với mục tiêu, nhiệm vụ của dự án là: Phòng chống lũ quét, sạt lở do thượng nguồn Bản Mòng gây ra, cắt, giảm lũ cho thành phố Sơn La. Dự án hoàn thành sẽ cải thiện môi trường sinh thái, kết hợp phát triển du lịch, tạo nguồn cấp nước công nghiệp và sinh hoạt với lưu lượng 27.500 m3/ngày đêm, cấp nước tưới tiêu cho 947 ha đất nông nghiệp.
1. Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1- Bộ nông nghiệp và PTNT
2. Địa điểm xây dựng: Xã Hủa La - tỉnh Sơn La
3. Nguồn vốn: Ngân sách trung ương, được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ do bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý
4. Quy mô và các thông số chính:
- Cấp công trình: Công trình đầu mối cấp III
- Diện tích lưu vực :  161,6 Km2
- Dung tích hồ chứa : 7,826x106 m3
- Cao trình đỉnh đập: 670 m
- Chiều cao đập thiết kế: 46 m
- Chiều dài theo đỉnh: 162,2 m
- Chiều rộng đỉnh đập: 5 m
5. Giá trị hợp đồng: 197.653.788.000 đồng
6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá
7. Tiến độ thực hiện: 35 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
 - Tiến độ triển khai hợp đồng: Quý I/2011 –  Quý IV/2013.