Skip to main content

Tin công trình thủy điện Bình Điền

Công trình thủy điện Bình Điền được xây dựng trên sông Hữu Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhằm khai thác nguồn năng lượng cung cấp từ trữ lượng thủy năng để phục vụ cho nguồn điện năng trong sản xuất và sinh hoạt.


Chủ đầu tư:
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN
Khối lượng công việc: Thi công bê tông đầm lăn (RCC) đập chính và thi công bê tông CVC; thượng lưu bờ phải, bờ trái, đập tràn, hố xả, cửa nhận nước.
Trị giá khối lượng công việc: 140 Tỷ đồng.
Địa điểm xây dựng: Xã Bình Điền - Huyện Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tiến độ thực hiện: 2005 - 2008
Một số hình ảnh:

Tin công trình thủy điện Bình Điền
Tin công trình thủy điện Bình Điền
Tin công trình thủy điện Bình Điền
Tin công trình thủy điện Bình Điền