Skip to main content

Thông tin chung

MCG được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 35.800.000 cổ phiếu
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo về việc chuyển nhượng quyền, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu MCG