Skip to main content

Dự án đầu tư xây lắp công trình

Ngày 27/3/2012 tại xã Mường Bám, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La, tổ chức Lễ chặn dòng giai đoạn 2 Công trình Thủy điện Nậm Hóa 2 do Công ty CP Đầu tư Thủy điện An Pha làm chủ đầu tư.
1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thuỷ điện Thác Xăng; trong đó Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam góp 80% trên tổng số vốn điều lệ, tương đương 72 tỷ đồng.
1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thuỷ điện Văn Chấn; trong đó Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam góp 60% trên tổng số vốn điều lệ, tương đương 375 tỷ đồng.