Skip to main content

Dự án Thuỷ điện Nậm Hoá 2

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thuỷ điện ANPHA; trong đó Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam góp 98,9% trên tổng số vốn điều lệ.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Bám - Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
3. Quy mô và các thông số chính:
- Cấp công trình: Cấp III
- Diện tích mặt hồ :  1495 Km2
- Dung tích hồ chứa:

4,31x106 m3
- Cao trình đỉnh đập: 424 m
- Chiều dài theo đỉnh: 89,5 m
- Công suất lắp máy: 8MW
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Sản lượng điện hàng năm:

30.74 x106 KWh
4. Tiến độ thực hiện:
- Hoàn thành năm 2012
5. Các chỉ tiêu tài chính:
- Tổng mức đầu tư: 155,99 tỷ đồng
- NPV: 17,12 tỷ đồng
- FIRR: 11,77 %
-B/C: 1,112
- Thời gian hoàn vốn: 11,1 năm
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, tự huy động và vay ngân hàng thương mại trong nước
7. Hình thức quản lý Dự án: Công ty Cổ phần thuỷ điện ANPHA quản lý và vận hành.

Phối cảnh tổng thể Dự án thủy điện Nậm Hóa 2

Một số hình ảnh tại công trình: