Skip to main content

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM LẦN THỨ 26, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

         

               Ngày 14 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Toàn bộ các đảng viên được triệu tập đã tới tham dự Đại hội với tinh thần nghiêm túc.
                 Đại hội đã thành công tốt đẹp với khẩu hiệu hành đồng "ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, TRÍ TUỆ, PHÁT TRIỂN, BỀN VỮNG".
                 Đại hội Đảng bộ Công ty đã bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa mới gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Nguyễn Ngọc Bình - Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT
3. Đ/c Ngô Tuấn Anh - Ủy viên thường vụ Đảng ủy
4. Đ/c Nguyễn Văn Huyên - Ủy viên BCH
5. Đ/c Trần Hải Anh - Ủy viên BCH
6. Đ/c Phạm Thị Chinh Lương - Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT
7. Đ/c Phạm Xuân Lương - Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT
8. Đ/c Trần Vũ Long - Ủy viên BCH
9. Đ/c Nguyễn Thúy Hằng - Ủy viên BCH

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Đại biểu Quận ủy Đống Đa về chỉ đạo Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đ/c Hà Ngọc Sơn - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Đống Đa phát biểu ý kiến

Ban chấp hành Đảng bộ khóa 26, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM KHÓA 26, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

                - Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về: đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
           - Thực hiện kế hoạch số 105-KH/QU ngày 21/7/2014 của Quận ủy Đống Đa về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVII Đảng bộ Quận Đống Đa;
           - Thực hiện kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 27/01/2015 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức đại hội CHi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam lần thứ 26 nhiệm kỳ 2015 - 2020,
            Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Với tinh thần "Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo" Đại hội các chi bộ đã sáng suốt lựa chọn và bầu cấp 
ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

         
   Dưới đây là một số thông tin và hình ảnh tại đại hội của các Chi bộ:

1. Chi bộ Khối Văn phòng
2. Chi bộ Khối Xây lắp
3. Chi bộ Khối Bất động sản
4. Chi bộ Khối Cơ điện

5. Chi bộ Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện