Skip to main content

Khu đô thị Meco City

Địa điểm: Xã Tây tựu huyện Từ Liêm TP.Hà Nội
 

- Diện tích: khoảng 14ha

- Đã được UBND xã giới thiệu địa điểm

Thống nhất về mặt chủ chương đầu tư xây dựng theo quy hoạch của UBND thành phố nhằm phát triển không gian đô thị phù hợp với quy hoạch chung phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Hiện Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND huyện trình UBND TP.Hà Nội chấp thuận giao cho Meco nghiên cứu và lập quy hoạch thực hiện dự án.