Skip to main content

Dự án thủy điện Khánh Khê

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thuỷ điện Thác Xăng; trong đó Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam góp 80% trên tổng số vốn điều lệ, tương đương 72 tỷ đồng.

2. Địa điểm xây dựng: xã Khánh Khê – huyện Văn Quan và xã Bình Trung - huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

3. Quy mô và các thông số chính:
- Cấp công trình: Cấp III
- Diện tích mặt hồ :  125,02 Km2
- Dung tích hồ chứa : 6,15x106 m3
- Cao trình đỉnh đập: 241m

- Chiều cao đập thiết kế: 25,7m
- Chiều dài theo đỉnh: 59,84m
- Chiều rộng đỉnh đập: 3,5m
- Công suất lắp máy: 57MW
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Sản lượng điện hàng năm: 27,96 x106 KWh
4. Tiến độ thực hiện:
- Tiến độ thi công: Quý I/ 2010 –  Quý IV/ 2012
5. Các chỉ tiêu tài chính:
- Tổng mức đầu tư: 199,825 tỷ đồng (chưa kể lãi vay)
- Giá bán điện dự kiến: 728,11 VNĐ/KWh
- NPV: 30,61 tỷ đồng
- FIRR: 10,9 %
- B/C: 1,138
- Thời gian hoàn vốn: 18 năm
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, tự huy động và vay ngân hàng thương mại trong nước
7. Hình thức quản lý Dự án: Công ty Cổ phần thuỷ điện Thác Xăng quản lý và vận hành.

 Hình ảnh của lễ ký thỏa thuận hợp tác đầu tư Dự án