Skip to main content

Chính sách chất lượng

Trong thời gian qua, cùng với những thay đổi trong nền kinh tế chung của đất nước nhưng với năng lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên MECO JSC đã mang đến sự tin tưởng trong kinh doanh đến với các đối tác trong nước và các đối tác nước ngoài.

Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ mang đến cho khách hàng sự an tâm, hợp tác ngày càng phát triển dựa trên những nền tảng tốt đẹp sẵn có và với sự giúp đỡ của các Quý vị. Nhằm duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng đồng thời thoả mãn các yêu cầu của khách hàng về chất lượng, công ty đã xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 từ tháng 10 năm 2006.

MECO JSC với phương châm " HIỆU QUẢ - CHẤT LƯỢNG - BỀN VỮNG " luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho mọi hoạt động kinh doanh của mình. Thực tế thể hiện qua sự thành công của các công trình, dự án và các thương vụ trong kinh doanh từ khi hình thành và phát triển vững mạnh cho đến nay. Chúng tôi cam kết phục vụ theo đúng các chỉ tiêu cam kết với đối tác và bạn hàng trong và ngoài nước.
Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam cam kết:
Không ngừng đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ, trang thiết bị sản xuất thi công, bổ sung năng lực nguồn nhân lực, cải tiến phương cách quản lý nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ sản xuất, thi công đáp ứng tối đa sự thỏa mãn của khách hàng. Liên tục duy trì, áp dụng, vận hành và cải tiến thường xuyên hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Tập thể CBCNV phấn đấu:

1. Thi công xây lắp 100% tiến độ, chất lượng thi công xây lắp đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư đảm đạt tiêu chí Ba không:

  • Không có bất kỳ phản hồi, khiếu nại bằng văn bản liên quan đến chất lượng, tiến độ
  • Không có hạng mục, công trình thi công xây lắp nào phát sinh sản phẩm sai hỏng dù là nhỏ nhất.
  • Không có bất kỳ tai nạn lao động nào xảy ra trong quá trình thi công xây lắp. 100% tiêu chuẩn chất lượng Kỹ thuật, mỹ thuật công trình theo đúng thiết kế.

2. Sản xuất, chế tạo:

  • Nghiên cứu và đưa ra 1 đến 2 loại sản phẩm mới đối với lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.
  • Nghiên cứu, chế tạo và cung ứng thị trường các loại thiết bị cơ khí thuỷ công đạt doanh thu 30 tỷ đồng.
  • Đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực thiết lập Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất, thi công.

3. Thương mại xuất nhập khẩu :
Doanh thu hoạt động thương mại phấn đấu đạt tăng hơn 20% so với chỉ tiêu công ty đặt ra.