Skip to main content

Thông báo về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đổi tên Công ty

 

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 20/8/2021 về việc: Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đổi tên Công ty;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021 về việc: Lùi thời gian thực hiện Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản do thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 20/CT-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2021 của Hội đồng quản trị về việc: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG) xin thông báo về việc thực hiện Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

1. Thành phần lấy ý kiến bằng văn bản:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 07/9/2021.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 05/10/2021.

3. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận: 16h00’ ngày 05/10/2021 (Thứ Ba).

4. Nội dung lấy ý kiến: Đổi tên Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

- Tên mới viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG

- Tên mới viết bằng tiếng Anh: MCG Energy and Real Estate JSC

- Tên mới viết bằng tắt bằng tiếng Anh: MCG E&R., JSC.

5. Tài liệu: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 24/9/2021.

6. Hình thức và địa chỉ tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước 16h00’ ngày 05/10/2021 theo một trong các hình thức sau:

* Gửi trực tiếp, hoặc gửi thư đảm bảo/chuyển phát nhanh theo đường bưu điện về địa chỉ:

- Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.8694773 / 0981.507687.

* Gửi bản scan hoặc ảnh chụp về:

- Email: vanphong@mecojsc.vn

- Zalo/imessage số điện thoại: 0981.507687.

            * Khi cần hỗ trợ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Số điện thoại: 0243.8694773 / 0981.507687. Hoặc gửi về email: vanphong@mecojsc.vn .

Trân trọng!

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Bình

Nội dung chi tiết:
- TB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đổi tên Công ty