Skip to main content

Lời chào mừng của Chủ tịch Hội đồng quản trị


Trước hết, tôi xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng và lời cám ơn chân thành nhất.
Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển cho đến nay, với sự giúp đỡ và hợp tác của Quý vị, sự nỗ lực, sáng tạo và sự cống hiến của tập thể các cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO JSC) đã từng bước phát triển vững mạnh và không ngừng hoàn thiện về mọi mặt, trở thành đối tác kinh doanh tin cậy cho khách hàng trong và ngoài nước.
Với định hướng kinh doanh đúng đắn, chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển vững bền của Công ty, là địa chỉ tin cậy cho khách hàng, hội nhập thành công với nền kinh tế các nước trong khu vực và thế giới, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế quốc tế nói chung và kinh tế của đất nước nói riêng.

                                                                                                                      
                                                                                                                                CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                                                   
                                                                                                                            NGUYỄN NGỌC BÌNH