Skip to main content

Dự án đầu tư xây lắp công trình

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thuỷ điện ANPHA; trong đó Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam góp 98,9% trên tổng số vốn điều lệ.
1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thuỷ điện ANPHA; trong đó Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam góp 98,9% trên tổng số vốn điều lệ
1. Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư và phát triển điện MECO, trong đó công ty CP cơ điện và xây dựng VN góp 89% trên tổng sổ vốn điều lệ, tương đương 40,05 tỷ đồng.