Skip to main content

Dự án Đầu tư Thành lập Trung tâm kinh doanh thiết bị “Cẩu hạng nặng”

Phục vụ thi công các công trình trọng điểm của Công ty và bán, cho các công ty khách hàng thuê thiết bị cẩu.

- Địa điểm: Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

- Quy mô Dự án:

- Tổng mức đầu tư:146 Tỷ đồng

- Kinh doanh mua bán các loại cẩu bánh xích, bánh lốp trọng tải từ 50 tấn đến 300 tấn

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2008 đưa vào hoạt động kinh doanh

- Một số hình ảnh