Skip to main content

Tin công trình thủy điện Sê San 4

Thủy điện Sê San 4 thuộc hệ thống thủy điện bậc thang sông Sê San, có công suất lắp máy 360 MW, sản lượng điện trung bình 1.401,2 triệu KWh/năm, tiến độ xây dựng 4 năm.


Chủ đầu tư:
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 4 – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Khối lượng công việc: Thi công đập Sa Thầy, đập điều hòa (120.000 m3 bê tông), công trình tạm đập điều hòa, xây dựng khu phụ trợ, lán trại và đường thi công.
Trị giá khối lượng công việc: 155 Tỷ đồng
Địa điểm xây dựng: Thuộc phạm vi xã Mo Ray – huyện Sa Thầy – tỉnh Kon Tum và xã Iao – huyện IaGrai – tỉnh Gia Lai
Tiến độ thực hiện: 2005 - 2009
Một số hình ảnh:

Tin công trình thủy điện Sê San 4
Tin công trình thủy điện Sê San 4
Tin công trình thủy điện Sê San 4
Tin công trình thủy điện Sê San 4