Skip to main content

Tin Công trình thủy lợi hồ chứa nước IAMOR

Ngày 26/07/2010, tại văn phòng ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thi công giao thầu cho công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thực hiện xây lắp hạng mục công trình: Đập đất nhánh phải từ TDDH1 – TDDH3 ( Bao gồm cả mặt bằng thi công, dẫn dòng thi công và qui hoạch bãi vật liệu) – Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước IAMOR, tỉnh Gia Lai – Đăklăk

Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước IAMOR là một dự án trọng điểm với mục tiêu, nhiệm vụ của dự án là: Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai của vùng dự án, biến nơi đây thành vùng trọng điểm nông nghiệp, góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho Gia Lai-Đăklăk nói riêng và Tây Nguyên nói chung và ổn định an ninh – Quốc Phòng vùng biên giới Tây Nam
1. Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8- Bộ nông nghiệp và PTNT
2. Địa điểm xây dựng: Xã IaMor, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai
3. Nguồn vốn: Ngân sách trung ương, do bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.
4. Quy mô và các thông số chính:
- Cấp công trình: Công trình cấp II, hình thức đập hỗn hợp 02 khối
- Cao trình đỉnh đập: 199 m
- Chiều cao đập thiết kế: 32 m
- Chiều dài theo đỉnh: 3146 m
- Chiều rộng đỉnh đập: 10 m
5. Giá trị hợp đồng: 131.756.665.000 đồng
6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá
7. Tiến độ thực hiện:
- Ngày khởi công:   26/07/2010
- Ngày hoàn thành: 15/05/2013