Skip to main content

Công trình thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt

Công trình thuỷ lợi - thuỷ điện Cửa Đạt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Đây là công trình xây dựng hồ chứa nước kết hợp với thuỷ điện lớn nhất Bắc Trung Bộ với sức chứa 1,5 tỷ m3 nước. Dự kiến công trình hoàn thành sau 5 năm xây dựng, khi đưa công trình vào sử dụng sẽ cấp nước tưới cho gần 87.000 ha lúa, màu với tổng lượng nước 1.236 triệu m3/năm; cấp nước cho sản xuất công nghiệp và dân sinh cho thành phố Thanh Hoá; cải tạo môi trường sinh thái cho vùng hạ lưu; xây dựng nhà máy thuỷ điện công xuất 97 MW, với sản lượng điện trung bình năm gần 10 vạn kwh/năm.