Skip to main content

Công trình thủy điện Pleikrông

Công trình thủy điện Pleikrông là công trình đầu tiên của Việt Nam sử dung bê tông đầm lăn (RCC) để thi công đập chính. MECO JSC đã thực hiện thành công việc vận chuyển bê tông bằng băng tải để thi công hiệu quả cho đập chính của công trình thuỷ điện Pleikrong và hiện nay công nghệ này đang được áp dụng rỗng rãi để thi công các công trình thuỷ điện lớn trong cả nước như: Công trình thuỷ điện Sơn La,Sông Tranh 2, Đồng Nai 3, Bản Vẽ