Skip to main content

Công trình phân ranh mặt ngọt tỉnh Bạc Liêu – Sóc Trăng

Thi công hạng mục: Gói thầu các cống xã Thoàn 1, xã Thoàn 2, Bình Tốt, Vĩnh Phong 2, Vĩnh Phong 3, Vĩnh Phong 4” thuộc hệ thống công trình phân ranh mặt ngọt tỉnh Bạc Liêu – Sóc Trăng