Skip to main content

Xây lắp công trình Thủy lợi - Thủy điện

ông trình thủy điện An Khê – Ka Nak là bậc thang trên cùng của hồ sơ khai thác bậc thang thủy điện trên sông Ba – con sông lớn nhất ở miền trung. Nhà máy thủy điện được thiết kế với tổng công suất máy 173 MW, với tổng sản lượng điện trung bình năm là 685 kwh.