Skip to main content

Kinh doanh nội địa

Đa dạng phương thức kinh doanh và mặt hàng kinh doanh là một trong những hướng phát triển mà Ban lãnh đạo Công ty đề ra. Chính vì vậy, không dừng lại ở phương thức Xuất nhập khẩu, Công ty còn chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước, mở rộng thị trường cũng như mở rộng mặt hàng kinh doanh.

Công ty chủ động sản xuất một số mặt hàng phục vụ trong ngành xây dựng và công nghiệp như:

  • Dây truyền băng tải.
  • Xilo chứa nguyên vật liệu.
  • Đầu phá thủy lực HTB 225 và HTB 135...

Một số hình ảnh:

Kinh doanh nội địa
Kinh doanh nội địa