Skip to main content

Lễ ký kết hợp đồng xây lắp - Dự án Thủy điện Nậm Hóa 1

Ngày 22/7/2013 ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) đã tham dự “Lễ ký kết hợp đồng Xây lắp Công trình Thủy điện Nậm Hóa 1” .

Hợp đồng Xây lắp được ký giữa công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Anpha (MECO nắm giữ 97% vốn điều lệ) và Công ty TNHH xây dựng thủy điện thủy lợi Tỉnh Giang Tây - Trung Quốc.

Dự án thủy điện Nậm Hóa 1 tại Tỉnh Sơn La có công suất 18MW, dự kiến hoàn thành và phát điện vào cuối năm 2015.

Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Anpha là Công ty con của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) hiện đang thực hiện đầu tư hai dự án thủy điện bậc thang gồm Dự án thủy điện Nậm Hóa 1 và Dự án thủy điện Nậm Hóa 2; Dự án thủy điện Nậm Hóa 2 đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng và đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị đợt 1 - lắp đặt Tuốcbin, dự kiến sẽ phát điện vào cuối năm 2013.

Một số hình ảnh của Lễ ký kết hợp đồng :