Skip to main content

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 - MCG

 THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với những nội dung sau:

1. Thời gian  : 08h00’ ngày 23 tháng 5 năm 2014

2. Địa điểm   : Hội trường - HH2 Tower - MECO COMPLEX

             - Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam - Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 18/4/2014

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013

- Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

- Các vấn đề khác

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 08/5/2014.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty) và gửi thư/fax về Công ty trước 17h00’ ngày 22/5/2014.

- Liên hệ: Ms. Đàm Thị Bích Ngọc

Điện thoại      : (04) 22138518.                  Fax: (04) 38691568

Email              : vanphong@mecojsc.vn

- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:

Người nhận    : Đàm Thị Bích Ngọc - Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ           : Số nhà 56 - ngõ 102 Đường Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp/Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!


 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

 (Đã ký)

Nguyễn Ngọc Bình

Tài liệu đính kèm:
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội
- Quy chế Đại hội
- Chương trình Đại hội
- Báo cáo HĐQT và BĐH
- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS
- Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại Đại hội
- Báo cáo Ban Kiểm soát