Skip to main content

Nguồn vốn Dự án 102 - Trường Chinh.


Ngày 06/8/2012 theo công văn số 191/CV-NHNTTL, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long cấp tín dụng bổ sung Dự án nhà ở cao tầng và văn phòng 102 Trường Chinh với giá trị 250.000.000.000 đồng cho MECO và hiện tại MECO đang triển khai thu tiền đợt II của căn hộ.