Skip to main content

Công trình thủy điện Sê San 4

Thủy điện Sê San 4 thuộc hệ thống thủy điện bậc thang sông Sê San, có công suất lắp máy 360 MW, sản lượng điện trung bình 1.401,2 triệu KWh/năm, tiến độ xây dựng 4 năm.