Skip to main content

Công trình thủy lợi hồ chứa nước IAMOR

Ngày 26/07/2010, tại văn phòng ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thi công giao thầu cho công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thực hiện xây lắp hạng mục công trình: Đập đất nhánh phải từ TDDH1 – TDDH3 ( Bao gồm cả mặt bằng thi công, dẫn dòng thi công và qui hoạch bãi vật liệu) – Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước IAMOR, tỉnh Gia Lai – Đăklăk